Facebook
CZ testing institute

Vznikne nová výzkumná laboratoř

Ve spolupráci s Bezpečnostně technologickým klastrem byl schválen projekt nové výzkumné a zkušební laboratoře.

Projekt má za cíl provádět průmyslový výzkum, vývoj a inovace, primárně v oblasti požární bezpečnosti využitelný v železniční, automobilové a letecké dopravě. Zkušební centrum bude situováno v našich laboratořích v Novém Jičíně a bude sloužit pro účely průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti nových a odolnějších polymerních materiálů.

Jsme akreditovanou laboratoří specializující se na zkoušky požární bezpečnosti drážních vozidel a hromadných dopravních prostředků dle požadavků normy EN 45545-2. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

                       


CZ testing institute s.r.o.

IČ: 052 22 851
DIČ: CZ052 22 851

 

OR na KS Ostrava oddíl C, vložka 66683

cztesting@cztesting.cz
www.cztesting.cz

 


Provozovna/Doručovací adresa:
Sokolovská 637/31
741 01 Nový Jičín

tel: +420 730 542 611