Facebook
CZ testing institute

Děláme svět bezpečnější

Kdo jsme

Laboratoř požární bezpečnosti

Zkouškami požární bezpečnosti zjišťujeme a vyhodnocujeme reakce výrobků na oheň a provádíme klasifikaci materiálů a komponent dle požadavků normy EN 45545-2. Spolupracujeme na výzkumu a vývoji nových požárně odolnějších materiálů pro železnici. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

Laboratoř fyzikálně-mechanických zkoušek

Mezi prováděné zkoušky patří zejména zkoušky odolnosti proti působení chemických látek, zkoušky čištění dle požadavků např. BN, zkoušky odolnosti povrchových úprav. Dále zkoušíme nedestruktivními metodami (NDT), mikroskopie, ultrazvuk a další.

Výběr našich zákazníků

Jsme akreditovanou laboratoří specializující na zkoušky požární bezpečnosti drážních vozidel
a hromadných dopravních prostředků dle požadavků normy EN 45545-2. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

                       


CZ testing institute s.r.o.

IČ: 052 22 851
DIČ: CZ052 22 851

 

OR na KS Ostrava oddíl C, vložka 66683

cztesting@cztesting.cz
www.cztesting.cz

 


Provozovna/Doručovací adresa:
Sokolovská 637/31
741 01 Nový Jičín

tel: +420 730 542 611