Facebook
CZ testing institute

Spolupráce s Fakultou managemetu a ekonomiky UTB Zlín

Vytvořili jsme studentský tým, který ve spolupráci s námi řeší projekt "Nastavení businessové, marketingové a komunikační strategie pro následující období."
Studenti získají mimo nových znalostí a zkušeností i praxi z projektového řízení. Těšíme se na zajímavé výsledky. 

Jsme akreditovanou laboratoří specializující se na zkoušky požární bezpečnosti drážních vozidel a hromadných dopravních prostředků dle požadavků normy EN 45545-2. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

                       


CZ testing institute s.r.o.

IČ: 052 22 851
DIČ: CZ052 22 851

 

OR na KS Ostrava oddíl C, vložka 66683

cztesting@cztesting.cz
www.cztesting.cz

 


Provozovna/Doručovací adresa:
Sokolovská 637/31
741 01 Nový Jičín

tel: +420 730 542 611