Facebook
CZ testing institute

Program Inovační vouchery II znova otevřen

Celková alokace na výzvu je 150 mil. Kč. Vyplácení ex-post (zpětně na základě faktury za službu a dalších podkladů). Celková doba realizace je max. 1 rok od podání žádosti a maximálně do 01.02.2025. Předpokládaná doba schválení projektu je cca – 1 měsíc od podání projektové žádosti.

Více informací ke stažení. 

 

 

Jsme akreditovanou laboratoří specializující se na zkoušky požární bezpečnosti drážních vozidel a hromadných dopravních prostředků dle požadavků normy EN 45545-2. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

                       


CZ testing institute s.r.o.

IČ: 052 22 851
DIČ: CZ052 22 851

 

OR na KS Ostrava oddíl C, vložka 66683

cztesting@cztesting.cz
www.cztesting.cz

 


Provozovna/Doručovací adresa:
Sokolovská 637/31
741 01 Nový Jičín

tel: +420 730 542 611