Facebook
CZ testing institute

Konference Požární bezpečnost

Mezi vystupujícími byl i Ing. Daniel Kudláček, MBA který ve své prezentaci představil Problematiku aplikace stávajících a nových evropských předpisů a technických norem s ohledem na požární prevenci a bezpečnost vybraných výrobků na trhu. 

Podrobné informace, zajímavosti i shrnutí naleznete na webových stránkách: https://www.spbi.cz/index.php?id_document=8229

 

Jsme akreditovanou laboratoří specializující se na zkoušky požární bezpečnosti drážních vozidel a hromadných dopravních prostředků dle požadavků normy EN 45545-2. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

                       


CZ testing institute s.r.o.

IČ: 052 22 851
DIČ: CZ052 22 851

 

OR na KS Ostrava oddíl C, vložka 66683

cztesting@cztesting.cz
www.cztesting.cz

 


Provozovna/Doručovací adresa:
Sokolovská 637/31
741 01 Nový Jičín

tel: +420 730 542 611