Facebook
CZ testing institute

Konference FT Safety 2023

Celodenní konference přinesla velmi inspirativní témata. 

V dopolední části programu se účastníci věnovali zhodnocení aktuálního stavu na železnici z hlediska HZS Správy železnic nebo systému zajišťování bezpečnosti železničního podniku. Ředitel pořádající organizace CZ testing institute Ing. Daniel Kudláček přiblížil současné požadavky právních předpisů na požární bezpečnost hromadné dopravy. Tu podle něj ovlivní trendy jako autonomní řízení, konektivita a digitalizace či důraz na řízení kvality vývoje vozidlových systémů.

Matěj Rejnoch z Tasty Air ukázal využití virtuální reality ke zvýšení bezpečnosti dopravních prostředků např. při školení zaměstnanců, risk managementu nebo simulaci požáru.

Následovala témata aplikace správné praxe pro konstrukci kolejových vozidel z pohledu požární bezpečnosti a vývoj materiálů vhodných pro použití v dopravních prostředcích.

V odpolední části zúčastnění probírali nová technická řešení pohonů a budoucnost hromadných dopravních prostředků, a to např. chování alternativních pohonů v případě požárů, bezpečnostní požadavky z hlediska připravovaných vysokorychlostních tratí a tunelů v ČR nebo možnosti uplatnění systému nouzového volání eCall v hromadné dopravě.

Konference zúčastnilo téměř 50 osob. Děkujeme všem za podněty a těšíme se na pokračování v příštím roce. 

 

Jsme akreditovanou laboratoří specializující se na zkoušky požární bezpečnosti drážních vozidel a hromadných dopravních prostředků dle požadavků normy EN 45545-2. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

                       


CZ testing institute s.r.o.

IČ: 052 22 851
DIČ: CZ052 22 851

 

OR na KS Ostrava oddíl C, vložka 66683

cztesting@cztesting.cz
www.cztesting.cz

 


Provozovna/Doručovací adresa:
Sokolovská 637/31
741 01 Nový Jičín

tel: +420 730 542 611