Facebook
CZ testing institute

FTIR zařízení v provozu

 
FTIR zařízení je prémiovým produktem společnosti Thermo-Fisher Scientific, který je vybaven MCT detektorem a chlazený kapalným dusíkem. V oboru fire-science provádíme měření infračervených spekter plynu ( CO2, Co, HF, HCl, HBr, SO2, NO2. N2O, NO, formaldehyd, ethylen, atd.). 

FTIR analyzátor zaručuje velmi vysokou přesnost měření se spektrálním rozlišením lepším než 0,25 cm -1 při standardním spektrálním rozsahu 7800 – 600 cm-1, která je dána optickou dráhou plynové cely 2 cm.

Jsme akreditovanou laboratoří specializující se na zkoušky požární bezpečnosti drážních vozidel a hromadných dopravních prostředků dle požadavků normy EN 45545-2. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

                       


CZ testing institute s.r.o.

IČ: 052 22 851
DIČ: CZ052 22 851

 

OR na KS Ostrava oddíl C, vložka 66683

cztesting@cztesting.cz
www.cztesting.cz

 


Provozovna/Doručovací adresa:
Sokolovská 637/31
741 01 Nový Jičín

tel: +420 730 542 611