Facebook
CZ testing institute

FT Safety program i řečníci jsou kompletní

Celá akce proběhne ve čtvrtek 27. dubna v Best Western Hotelu v Ostravě. V dopoledním bloku, které nese téma Bezpečnost hromadných dopravních prostředků se představí např. Mgr. Miloš Němec (HZS Správa železnic), Ing. Daniel Kudláček (CZ testing institute s.r.o.), Ing. Roman Cecha (GŘ České dráhy, a.s.). Dopoledne bude uzavřeno panelovou diskusi na téma PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA Z POHLEDU PREVENCE A REPRESE. Odpolední část bude určená novodobým trendům a vystoupí na ni např. plk. Ing. Jan Karl, MV GŘ-HZS ČR, nebo doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, VŠB-TU Ostrava. Celá akce bude ukončená neformální diskusi. 

Akce se koná pod záštitou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, za podpory Železničního magazínu, SILNICE ŽELEZNICE, Bezpečnostně technologického klastru a Krajské hospodářské komory.

 

Více informací na www.ftsafety.cz

 

Jsme akreditovanou laboratoří specializující se na zkoušky požární bezpečnosti drážních vozidel a hromadných dopravních prostředků dle požadavků normy EN 45545-2. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

                       


CZ testing institute s.r.o.

IČ: 052 22 851
DIČ: CZ052 22 851

 

OR na KS Ostrava oddíl C, vložka 66683

cztesting@cztesting.cz
www.cztesting.cz

 


Provozovna/Doručovací adresa:
Sokolovská 637/31
741 01 Nový Jičín

tel: +420 730 542 611