Facebook
CZ testing institute

Kdo jsme

Laboratoř požární bezpečnosti

Zkouškami požární bezpečnosti zjišťujeme a vyhodnocujeme reakce výrobků na oheň a provádíme klasifikaci materiálů a komponentů dle požadavků normy EN 45545-2. Spolupracujeme na výzkumu a vývoji nových požárně odolnějších materiálů pro železnici. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

Laboratoř fyzikálně-mechanických zkoušek

Mezi prováděné zkoušky patří zejména zkoušky odolnosti proti působení chemických látek, zkoušky čištění dle požadavků např. BN, zkoušky odolnosti povrchových úprav. Dále zkoušíme nedestruktivními metodami (NDT), jako jsou mikroskopie, ultrazvuk a další.

Námi zrealizované projekty

Počet obsloužených zákazníků

230

Počet zrealizovaných protokolů / zkoušek

890

Počet let na trhu

7

Výběr našich zákazníků

Klienti CZ testing institute s.r.o. ve světě

Jsme akreditovanou laboratoří specializující se na zkoušky požární bezpečnosti drážních vozidel a hromadných dopravních prostředků dle požadavků normy EN 45545-2. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

                       


CZ testing institute s.r.o.

IČ: 052 22 851
DIČ: CZ052 22 851

 

OR na KS Ostrava oddíl C, vložka 66683

cztesting@cztesting.cz
www.cztesting.cz

 


Provozovna/Doručovací adresa:
Sokolovská 637/31
741 01 Nový Jičín

tel: +420 730 542 611