Laboratoř požární bezpečnosti

Zkouškami požární bezpečnosti zjišťujeme a vyhodnocujeme reakce výrobků na oheň a provádíme klasifikaci materiálů a komponent dle požadavků normy EN 45545-2. Spolupracujeme na výzkumu a vývoji nových požárně odolnějších materiálů pro železnici. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

Zkoušení požární bezpečnosti provádíme dle norem:

  • EN 45545-2
  • ISO 5660-1
  • ISO 5659-2
  • GOST 55995

Vybavení laboratoří:

Komora pro zkoušky optické hustoty kouře dle ISO 5659-2 s výkonem zářiče do 70kW/m2

 

Kónický kalorimetr pro měření sálavého tepla v závislosti na úbytku hmotnosti a spotřebě kyslíku dle ISO 5660-1 s výkonem zářiče do 100kW/m2

 

Jednoduchá komora pro zkoušky hoření s nuceným odsáváním

Všechna naše zařízení procházejí pravidelnou kalibrací pro dosažení co nejpřesnějších výsledků měření a opakovatelnosti zkoušení.

Kontaktujte nás

 

Další informace o normě EN 45545: