Vznikne nová výzkumná laboratoř

Ve spolupráci s Bezpečnostně technologickým klastrem byl schválen projekt nové výzkumné a zkušební laboratoře, který má za cíl provádět průmyslový výzkum, vývoj a inovace, primárně v oblasti požární bezpečnosti využitelný v železniční, automobilové a letecké dopravě. Zkušební centrum bude situováno v našich laboratořích v Novém Jičíně a bude sloužit pro účely průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti nových a odolnějších polymerních materiálů.