Etický kodex chování pracovníků zkušební laboratoře CZ testing institute s.r.o.

6. 6. 2017

Naše zkušební laboratoře dodržuje dobrovolný závazek formou Etického kodexu, který vytváří hodnotu dlouhodobé úspěšnosti vůči partnerům, zákazníkům, společnosti, lidem a prostředí.

K naplnění vize zkušební laboratoře společnosti CZ testing institute „Toužíme a pracujeme na dlouhodobé úspěšnosti, vytváříme hodnotu a službu partnerům, zákazníkům, společnosti a lidem, protože chceme být těmi, kteří jsou mistři ve svém oboru. To co děláme, je naše strategie.“ přijímá společnost zkušební laboratoř následující dobrovolný závazek, který je stanoven tímto kodexem:

 • v každodenní činnosti se chováme tak abychom byli nositeli pozitivních trendů a pomáhali tím měnit podnikatelské prostředí jako celek
 • budeme šířit dobré jméno a pověst oboru zkušebnictví
 • chceme se odlišit od konkurence a stát se žádaným partnerem obdobně smýšlejících firem a atraktivním zaměstnavatelem
 • dodržujeme hlavní etické zásady podnikání
 • je naší snahou minimalizovat negativní dopady na životní prostředí
 • se zaměstnanci rozvíjíme a udržujeme dobré vztahy, pečujeme o jejich zdraví a bezpečnost, jednáme transparentně
 • odmítáme korupci
 • nenecháme se ovlivňovat nepatřičnými obchodními, finančními a jinými vnějšími či vnitřními tlaky, které mohou nepříznivě ovlivňovat výsledky a kvalitu naší práce
 • budeme zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které by mohly mít negativní dopad na zainteresované strany
 • s dodavateli spolupracujeme na principech partnerství
 • ctíme zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky
 • vysokou důležitost má pro nás kvalita poskytovaných služeb
 • v místní komunitě se aktivně podílíme na rozvoji a zaměstnanosti

 

Podle těchto zásad posuzujeme i naše stávající a potenciální partnery.

Tento etický kodex je založen na následujících mezinárodních pravidlech:

International Labor Organization, Principy základních práv při práci

Deklarace OSN o lidských právech

ISO 26000, Společenská odpovědnost firem

 

 

Ve Fryčovicích dne 1. 9. 2016  Daniel Kudláček  
  jednatel společnosti  

 

<  Zpět na výpis