Předmět normy ČSN EN 45545-2+A1

Část normy EN 45545 stanovuje požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků, které jsou používány na drážních vozidlech definovaných v EN 45545-1, a to z hlediska reakce na oheň. V normě jsou pro stanovení úrovní nebezpečí využitých jako základ třídicího systému použity provozní a konstrukční kategorie definované v EN 45545-1. Daná část normy stanovuje pro každou úroveň případného nebezpečí zkušební metody, zkušební podmínky a také požadavky kladené na vlastnosti materiálů a výrobků právě z hlediska reakce na oheň. Tato evropská norma se nevěnuje a nepopisuje opatření zajišťující celistvost drážních vozidel v případě požáru.

Efektivní zvuková izolace pro kolejová vozidla podle EN 45545-2

Pod tuto normu spadá i výroba a použití materiálů pro kolejová vozidla, tedy lokomotivy, osobní vlaky, vysokorychlostní vlaky i tramvaje. Efektivní zvuková izolace je instalována do stěn, stropů, podlah a okolo ventilačních kanálů či frekvenčních měničů, kde snižují hluk, odvádějí kondenzační kapaliny. Zároveň izolují vnitřní interiér také před chladem a horkem. Nové testované materiály mají nízkou objemovou hmotnost a tím je minimalizována jejich celková hmotnost. Dochází také k optimalizaci energetické efektivity. Používají se i certifikované materiály z netkaných textilií, které splňují neustále rostoucí požadavky ohledně hořlavosti podléhající evropským a národním normám.

Netkané textilie a polyesterové netkané textilie

Použití impregnovaných polyesterových netkaných textilií odpuzujících olej a vodu, které jsou laminovány hliníkovou fólií, výrazně ulehčují situaci. Dnešní modifikované elastomerové bitumenové fólie laminované hliníkovou fólií, které se používají k izolaci, splňují danou normu. Používají se také na izolace potrubí a na roury. Spadají sem laminované polyesterové netkané textilie odpuzující olej a vodu i lepicí pásky používané k utěsnění hran a krytí spojů, švů i různých drážek. Pro veškerá kolejová vozidla, tedy lokomotivy, osobní i vysokorychlostní vlaky a tramvaje, kde se používají tyto materiály, je vhodné využít služeb akreditované zkušební laboratoře s dlouhodobými zkušenostmi jako je společnost CZ testing institute s.r.o.