Požární bezpečnost – podle jakých norem se provádí?

Požární bezpečnost a požární ochrana – to jsou aktuální témata k zamyšlení. Poslední dobou se nad nimi mnoho lidí zamýšlí, protože se ukázalo, že například o požární ochraně neví čtyřicet procent podnikatelů. Ti však o požární ochraně a dále také o bezpečnosti práce na pracovišti musí vědět, jelikož je jejich povinností, aby o tomto informovali své zaměstnance. Dnes se například rozjíždí mnoho společností, které jsou odhodlané toto číslo rychle změnit.

Co se však týče požární bezpečnosti, to je trochu jiná oblast. Lidé se většinou v této souvislosti zajímají o to, jak se vůbec taková požární bezpečnost zkoumá, zkouší či podle jakých norem se provádí. V České republice existuje dnes už mnoho takových laboratoří, které si kladou za cíl zkoušet požární bezpečnost. Mezi jednu takovou se řadí i společnost CZtesting, která se zajímá nejen po požární bezpečnost, ale také provádí i statické a dynamické zkoušky nebo i spolehlivostní zkoušky. Mimo to má nově i laboratoř fyzikálně- chemických zkoušek. Aktuálně se může pyšnit i nově získanými certifikáty v tomto oboru.

Jelikož je tato společnost tak úspěšná, pojďme si zmínit, podle jakých norem provádí zkoušky požárné bezpečnosti ona.

Normy a co se během zkoušek zjišťuje

Během zkoušek požární bezpečnosti společnost nejen zjišťuje, ale následně také vyhodnocuje nejrůznější reakce výrobků na oheň. Mimo to se taky provádí i klasifikace materiálů a komponent. Vše samozřejmě dle norem. Mezi zajímavosti však patří to, že tato firma například spolupracuje i na výzkumu a vývoji požárně odolnějších materiálů pro železnici. Dopravní technika je tedy teď jakýmsi hlavním zaměřením.

Pakliže vás zajímají normy, podle kterých se požární bezpečnost provádí, pak to jsou normy EN 45545-2, dále ISO 5660-1, ISO 5659-2 a taky GOST 55995. To jsou ty hlavní, podle kterých se zkoušky provádějí.