Laboratoř požární bezpečnosti

Zkouškami požární bezpečnosti zjišťujeme a vyhodnocujeme reakce výrobků na oheň a provádíme klasifikaci materiálů a komponent dle požadavků normy EN 45545-2. Spolupracujeme na výzkumu a vývoji nových požárně odolnějších materiálů pro železnici. Provádíme komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

Zkoušení požární bezpečnosti zajišťujeme dle norem:

  • EN 45545-2
  • ISO 5660-1
  • ISO 5658-2
  • ISO 5659-2
  • ISO 4589-2
  • ISO 9239-1
  • NF X 70-100-1,-2
  • GOST 55995

Vybavení laboratoří:

         

 

Komora pro zkoušky optické hustoty kouře dle ISO 5659-2 s výkonem zářiče do 70kW/m2

 

 

Kónický kalorimetr pro měření sálavého tepla v závislosti na úbytku hmotnosti a spotřebě kyslíku dle ISO 5660-1 s výkonem zářiče do 100kW/m2

 

Jednoduchá komora pro zkoušky      materiálů

Přístroj na stanovení šíření plamene po povrchu horizontálně umístěných materiálů, jehož užití vyžaduje norma ISO 5658-2.
   
   
   

                                                                 

                                                               .

         

Získané certifikáty:

   

 

Všechna naše zařízení procházejí pravidelnou kalibrací pro dosažení co nejpřesnějších výsledků měření a opakovatelnosti zkoušení.

Kontaktujte nás

 

Další informace o normě EN 45545: