Laboratoř fyzikálně-chemických zkoušek

Mezi prováděné zkoušky patří zejména zkoušky odolnosti proti působení chemických látek, zkoušky čištění dle požadavků např. BN, zkoušky odolnosti povrchových úprav.
Dále zkoušíme nedestruktivními metodami (NDT), mikroskopie, ultrazvuk a další.

Zkoušení provádíme dle:

  • BN 918 340
  • RIL 910
  • Grula Si
  • ČSN EN ISO 60601-1
  • dle zadání zákazníka

Vybavení laboratoří:

Mikroskopie

 

Ultrazvuk

 

Chemické látky a přípravky

   

Všechna naše zařízení procházejí pravidelnou kalibrací pro dosažení co nejpřesnějších výsledků měření a opakovatelnosti zkoušení.

Kontaktujte nás