Konzultace a vzdělávání

  • Poradenská a konzultační činnost v rámci oblastí zkoušení, zpracování odborných stanovisek a interpretací výsledků, odborné posuzování materiálů a komponent v oblasti protipožární ochrany drážních vozidel ČSN EN 45545
  • Odborné poradenství v rámci analýzy rizik ČSN EN ISO 14971 (zdravotnické prostředky tř. I)
  • Podpora drobných výrobců a start-upů v rámci posuzování shody a uvádění výrobků na trh (strojní zařížení, zdravotní prostředky tř. I) dle zákona 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a zákona 265/2017 Sb, kterým se mění zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
  • Vzdělávání, pořádání školení, lektorská činnost

Kontaktujte nás