Jakým zařízením jsou vybaveny laboratoře?

Každý majitel nějaké společnosti, která se řadí do průmyslu kolejových vozidel, moc dobře ví, že není zrovna lehké dostat takový vlak nebo tramvaj či metro na své koleje. Například takový vlak musí projít mnoha testy a zkouškami, které není zrovna nejjednodušší složit. Pokud se podaří zkoušky zvládnout, může vyjet na svou první cestu po kolejích, ale pokud se zkouškami neprojde, bohužel se musí opět zamířit do výroby a celý se musí rozebrat a znovu sestrojit.

Takový vlak musí projít mnoha laboratořemi, v nichž se zkoušky a testy provádějí. Zkoušky a testy se konají na základě norem. Tou nejzákladnější a nejdůležitější normou je evropská norma EN 45545, podle které se řídí hlavně laboratoř požární bezpečnosti.

Pojďme si však nyní přiblížit jednotlivá zařízení laboratoří třeba společnosti CZtesting, pomocí kterých se zkoušky provádí a vyhodnocují.

Zařízení laboratoře požární bezpečnosti

Nejdůležitějšími zkouškami jsou ty, které se dělají v laboratoři požární bezpečnosti. Zde dochází ke zkoumání vlaků v reakci na oheň. Vše se provádí například pomocí komory, na které se dělají zkoušky optické hustoty kouře, dále pak pomocí kónického kalorimetru, na kterém se měří sálavé teplo v závislosti s úbytkem hmotnosti. Nesmíme zapomínat ani na jednoduchou komoru, na níž se dělají zkoušky pro hoření s nuceným odsáváním.

Zařízení laboratoře statických a dynamických zkoušek

Laboratoř statických a dynamických zkoušek je vybavena hlavně hydraulickými testovacími zařízeními, které jsou určeny nejen pro zkoušky statické a dynamické pevnosti, ale taky pro zkoušky s vysokou zátěží sloužící k ověření dynamické pevnosti. Najdeme zde taky zařízení pro dynamické rázové zkoušky.

Zařízení laboratoří spolehlivostních zkoušek

V této laboratoři najdeme hlavně pneumatické testovací zařízení, které je určeno pro zkoušky životnosti. Dále je zde klimakomora, která je určena pro zkoušky urychleného stárnutí, a taky je zde sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu.

Zařízení laboratoře fyzikálně-chemických zkoušek

laboratoři fyzikálně-chemických zkoušek se pomocí chemických látek, mikroskopie a pomocí ultrazvuku zkoumá odolnosti materiálu.