Evropská norma ČSN EN 45545-2+A1 platí i pro průmyslové hadice v kolejových vozidlech

Hydraulická hadice a veškeré speciální hadice pro kolejový průmysl podléhají evropské normě EN 45545 pro kolejová vozidla, která v první řadě usiluje o zvýšení ochrany všech cestujících a zaměstnanců ve vlaku či tramvaji v případě požáru. Nové vlaky a tramvaje postavené od března 2016 musí být nově právě v souladu s touto novou normou, ČSN EN 45545-2+A1. Splnění daných požadavků normou je klíčové pro veškeré průmyslové hadice používané právě v kolejových vozidlech, jako jsou lokomotivy, osobní a vysokorychlostní vlaky i tramvaje. Pokud potřebujete využít některé ze služeb akreditované zkušební laboratoře, zkuste společnost s dlouhodobými zkušenostmi CZ testing institute s.r.o., která se zároveň věnuje vývoji a výzkumu.

Průmysl kolejových vozidel

Průmysl kolejových vozidel patří k nejnáročnějším oblastem, zejména pokud jde o tlaky, kterým jsou vystaveny použité komponenty a systémy. To platí zejména pro spojení s extrémními vibracemi a teplotami, které jsou neustále přítomny v jejich provozním prostředí. S příchodem vyšší rychlosti vlaků a delších tunelů je nutná vyšší funkční spolehlivost v případě možnosti vzniku požáru. Proto došlo v EU k hledání vhodných alternativ k drážním normám, dříve existujícím pouze na vnitrostátní úrovni. Obliba železničního cestování bez hranic roste po celé Evropě. Proto by všichni výrobci a provozovatelé měli mít díky uvedené normě možnost plnit jednotlivé normy bez značného zvýšení nákladů a doby vývoje.

Evropská norma ČSN EN 45545-2+A1

Tato norma pomáhá zajistit implementaci všech bezpečných železničních systémů po celém kontinentu. K normě požární bezpečnosti EN 45545 vznikly také důležité dodatky v rámci nové normy EN 45545-2 vyžadující velkou pozornost. Předmětem testování jsou veškeré komponenty vlaků s hmotností vyšší než 100 g. Hlavní aplikace pro hadice v kolejovém průmyslu a funkce vyžadované pro zajištění souladu s normou EN 45545-2 se týkají hořlavosti materiálů a použitých komponentů. Produkty jsou zařazeny do různých úrovní ohrožení. Zkoumán je index kyslíku EN 4589-2, optická hustota kouře EN 5659-2 i toxicita kouře NF X70-100-1 a -2. Pro klasifikaci daná norma dělí materiály určené k montáži do různých oblastí a do 3. stupňů ohrožení.